PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Aktualności

Na jaką pomoc pielęgniarki środowiskowej mogą liczyć chorzy po udarze?

Chorzy po udarze mózgu często w chwili opuszczenia szpitala są niepełnosprawni i wymagają pomocy. Niektórych mogą wesprzeć członkowie rodziny. Jednak jest duża grupa chorych, którzy muszą liczyć na wsparcie innych osób . Bardzo pomocne mogą być pielęgniarki środowiskowe.

Pomoc społeczna dla osób po udarze mózgu

Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby ( p. ciężkiego udaru mózgu ), przemocy w rodzinie oraz niezdolności prowadzenia gospodarstwa domowego, zmagań z alkoholizmem...

Polecane

Rehabilitacja po udarze

W większości przypadków udar pozostawia po sobie trwały ślad w postaci różnie objawiającej się niepełnosprawności, która prowadzi do izolacji społecznej i zawodowej.

Udar mózgu u dziecka

Udar mózgu u dziecka czy nastolatka? Czy to w ogóle mozliwe?

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.