PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Aktualności

Na jaką pomoc pielęgniarki środowiskowej mogą liczyć chorzy po udarze?

Chorzy po udarze mózgu często w chwili opuszczenia szpitala są niepełnosprawni i wymagają pomocy. Niektórych mogą wesprzeć członkowie rodziny. Jednak jest duża grupa chorych, którzy muszą liczyć na wsparcie innych osób . Bardzo pomocne mogą być pielęgniarki środowiskowe.

Pomoc społeczna dla osób po udarze mózgu

Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby ( p. ciężkiego udaru mózgu ), przemocy w rodzinie oraz niezdolności prowadzenia gospodarstwa domowego, zmagań z alkoholizmem...

Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne.

Nie lekceważmy mini udaru; może powodować poważne uszkodzenia mózgu.

Nie należy lekceważyć tzw. mini udaru, który zwykle ustępuje po 24 godzinach. Nawet jeśli się nie powtórzy i nie przekształci w rozległy udar, może również powodować niepełnosprawność - ostrzega pismo „Stroke”. Przejściowe niedokrwienie mózgu (transient ischemic attack - TIA), opisywane jako mini udar, może być zwiastunem pełnego udaru powodującego poważne uszkodzenia mózgu. Skutkiem tego jest niepełnosprawność...

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.