PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja Udaru Mózgu

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Więcej na www.fum.info.pl

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.