PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Bayer

Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokiej zyskowności. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i odpowiedzialność społeczna to równorzędne priorytety w polityce korporacyjnej firmy. Zgodnie ze swoją misją „Science For A Better Life” Bayer opracowuje innowacyjne leki, dające możliwość pacjentom i ich lekarzom prowadzenia nowoczesnej terapii o wysokiej skuteczności, wysokim profilu bezpieczeństwa i wygodzie stosowania. Więcej informacji www.bayer.com.pl

Boeringer Ingheim

Boeringer Ingheim

Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 czołowych firm farmaceutycznych. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 42 000 pracowników. Firma, założona w roku 1885, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt. Głównym elementem kultury firmy Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Fundamentem globalnej działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

Polpharma

Polpharma

Polpharma SA należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od 75 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. Dowodem uznania dla zaangażowania Polpharmy we współpracę ze środowiskiem medycznym są liczne nagrody i wyróżnienia. Polpharma kieruje się w swych działaniach hasłem „Ludzie pomagają Ludziom”, a realizując to hasło podejmuje wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym. Siłą Polpharmy jest połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnymi technologiami i najwyższymi standardami zarządzania.

Fizjoterapia Polska

Fizjoterapia Polska

Fizjoterapia Polska to prężnie rozwijające się Stowarzyszenie zawodowo- naukowe, którego nadrzędnym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego fizjoterapeuty zarówno w Polsce jak i na świecie. Aktywnie działamy w interesie każdego członka. Organizujemy Konferencję Międzynarodowe, warsztaty oraz spotkania ogólnopolskie. Poprzez takie działania chcemy wiedza na temat fizjoterapii stała się powszechna, a nasz zawód cieszył się szacunkiem, na który bez wątpienia zasługuje. Wytrwale dążymy do wdrożenia odpowiednich uregulowań prawnych, postulujemy wprowadzenie odrębnej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz powołanie Izby Fizjoterapeutycznej. Członkostwo w FP to szansa na rozwój i niezliczone korzyści dla każdego fizjoterapeuty. Więcej na www.fizjoterapeuci.org

Fontis

Fontis

Fontis Management. Firma doradcza działająca na rynku od 2011 r. specjalizująca się między innymi w zagadnieniach z pogranicza psychologii i biznesu. Od 2012 r. prowadzi dystrybucję komputerowo wspomaganego systemu służącego do rehabilitacji osób, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych. System ten – pośród innych – znajduje również zastosowanie w terapii pacjentów po udarze mózg

Ipsen

Ipsen

IPSEN jest światową grupą biofarmaceutyczną, której rozwój jest ukierunkowany na innowacyjność. Ambicją IPSEN jest osiągnięcie silnej pozycji w wyselekcjonowanych obszarach terapeutycznych. Poprzez realizację długoterminowych planów rozwoju Grupa dąży do opracowania innowacyjnych leków służących pacjentom. IPSEN w pełni angażuje się we wszystkie aktywności na rzecz pacjentów, środowiska lekarzy i wielu innych grup, z którymi współpracuje na zasadach partnerskich. Więcej na www.ipsen.pl

Tromed

Tromed

Profesjonalna obsługa osób niepełnosprawnych, fachowe doradztwo. Indywidualny dobór sprzętu dla niepełnosprawnych. Szkolenia z zakresu obsługi sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego dla opiekunów osób niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i personelu medycznego. www.tromed.pl

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.