PoUdarzeMózgu.pl
PoUdarzeMózgu.pl
Fundacja Udaru Mózgu

Za czynnik ryzyka udaru mózgu uważa się każdą cechę lub schorzenie, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru.

Fotolia_17801291_XS.jpg

 

Czynniki ryzyka dzielimy na niemodyfikowalne (nei mamy na nie wpływu) oraz modyfikowalne (mamy na nie wplyw)

 

Czynniki ryzyka niemodyfikowalne:

 • wiek (powyżej 55 lat)
 • płeć (częściej u mężczyzn)
 • rasa (czarna) 
 • czynniki genetyczne

Czynniki ryzyka modyfikowalne:

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby serca /migotanie przedsionków/
 • palenie tytoniu
 • cukrzyca
 • choroby naczyń
 • zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • otyłość
 • zespół bezdechu sennego
 • nadużywanie alkoholu
 • migrena
 • dna moczanowa
 • uraz tętnicy
 • niedoczynność gruczołu tarczowego
 • zakażenia
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • przebyty udar bądź przemijający atak niedokrwienny (TIA)
 • stosowanie amfetaminy, kokainy.

Serwis poudarzemozgu.pl prowadzony jest przez Fundację Udaru Mózgu Projekt graficzny: Wpół Do Dziewiątej.